STK Technické kontroly, emisné kontroly,
kontrola originality 
Turzovka R.Jašíka 548, Turzovka, www.stkturzovka.sk

 
 
 
 
             E M I S N É  KONTROLY
 
             Cenník  PEK 0192 Turzovka
               platný od 31.7.2021
 
 
 
 
						  
Vozidlo		  Emisný systém      Pravidelná  Administratívna  Opakovaná
--------------------------------------------------------------------------------------
		  Bkat/Nkat/LPG		42,00		13,00	    42,00
		  R-kat			32,00		13,00	    32,00
Osobné 		  Diesel			32,00		13,00	    32,00

a nákladné vozidla R-kat + plyn		35,00		13,00	    35,00
(N1)		  R-kat + OBD			32,00		13,00	    32,00
		  R-kat+OBD + plyn		35,00		13,00	    35,00
		  Diesel + OBD		32,00		13,00	    32,00
--------------------------------------------------------------------------------------
Nákladné vozidlá  Diesel 			37,00	 	13,00    	37,00
(M2,M3,N2,N3)                           
--------------------------------------------------------------------------------------
Traktory (T1-T5)  Diesel			37,00		13,00    	37,00
--------------------------------------------------------------------------------------
Kontrolná nálepka			 	3,00		
Osvedčenie				 	2,00		
Kópia protokolu				 	3,00		
--------------------------------------------------------------------------------------

Ceny sú uvádzané s 20% DPH.				Pracovná doba: Pon-Pia  7.00-17.00   Tel: 041-4352248, Mob:0948-775 677
Sob 7.00-13.00   E-mail: stk@stkturzovka.sk