STK Technické kontroly, emisné kontroly,
kontrola originality 
Turzovka R.Jašíka 548, Turzovka, www.stkturzovka.sk


LEGISLATÍVA

Aktuálne: 

 • Od 01.02.2012 nadobúdalo účinnosť novelizované znenie zákona č.725/2004 Z.z. 
   s novelou č. 519/2011 Z. z. /mindop.sk/
 • Povinná evidencia vozidiel, ktoré nepodliehali evidencii. 
   / Výmena technických osvedčení/
 • Taktiež Od 01.02.2012 sa mení povinné zaťaženie vozidiel kategórií M,N a O nad 3,5t 
   pri technickej kontrole na STK Prehľad platnej legislatívy:

 • Zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 
   v znení neskorších predpisov 

 • Zákon č. 109/2005 Z. z.

 • Zákon č. 310/2005 Z. z.

 • Zákon č. 548/2007 Z. z.

 • Zákon č. 8/2009 Z. z.

 • Zákon č. 307/2009 Z. z.

 • Zákon č. 136/2010 Z. z.

 • Zákon č. 144/2010 Z. z.

 • Vyhláška MDPT SR č. 29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok 
   a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly 
   originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra 
   povereného vykonávať štátny odborný dozor

 • Vyhláška MDPT SR č. 353/2009 Z. z.


 • Vyhláška MDPT SR č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach 
   zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách 
   a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 • Vyhláška MDPT SR č. 482/2007 Z. z.	

 • Vyhláška MDPT SR č. 48/2008 Z. z. 	

 • Vyhláška MDPT SR č. 144/2009 Z. z.	

 • Vyhláška MDPT SR č. 457/2009 Z. z.	

 • Vyhláška MDPT SR č. 229/2010 Z. z.	

 • MDPT SR

Pracovná doba: Pon-Pia  7.00-17.00   Tel: 041-4352248, Mob:0948-775 677
Sob 7.00-13.00   E-mail: stk@stkturzovka.sk