STK Technické kontroly, emisné kontroly,
kontrola originality 
Turzovka R.Jašíka 548, Turzovka, www.stkturzovka.sk

 
 
 
 
               STANICA TECHNICKEJ KONTROLY


                 Príprava pred stk 

  Prevádzkovateľ (vodič) vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo 
čisté, nezaťažené a s povinnou výbavou. 
  Povinnú výbavu k Vášmu vozidlu môžete nájsť tu:  www.povinnavybava.sk.


           Aké doklady musíte predložiť ku kontrole vozidla?

a) Technická kontrola pravidelná a administratívna
 * osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list 
  A4 (po starom tzvaný veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu 
  s potvrdením o zadržaní osvedčenia vydaným políciou,
 * platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
 * protokol o montáži plynového zariadenia (vozidlo s pohonom na LPG alebo CNG, ktoré 
  nie je vybavené zariadením od výrobcu).
b) Technická kontrola opakovaná
 * doklady pre príslušný druh technickej kontroly  ( už spomenuté a protokol 
  z predchádzajúcej kontroly.
c) Technická kontrola zvláštna
 * osvedčenie o evidencii časť II. alebo osvedčenie o evidencii - formát dokladu list A4 
  (po starom tzv. veľký technický preukaz) resp. jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením 
  o zadržaní osvedčenia vydaným políciou.                Cenník STK 5023 Turzovka 
                  platný od 15.10.2019				
 
 
 
 							Technické kontroly

                             Administra-  Opakovaná-zvláštna
Vozidlo			Kategória	 Pravidelná    tívna    bez bŕzd  s brzdami 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Motocykle, trojkolky 	L3e,L4e	       20,00	  10,00	12,00   20,00
a štvorkolky 		L2e,L5e,L6e,L7e	   24,00	  10,00	12,00   20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------
Osobné vozidla		M1		   30,00	  10,00	12,00   20,00
Osobné vozidla + plyn	M1+plyn		   35,00	  10,00	12,00   20,00
-----------------------------------------------------------------------------------------
			N1		   30,00	  10,00	12,00   20,00
Nákladné vozidlá	N1+plyn 	   35,00	  10,00	12,00   20,00
			M2,M3,N2,N3	   53,00	  10,00	20,00   30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------
Prípojné vozidlá 	O1,R1		   15,00	  10,00	12,00   12,00
			O2,O3,O4,R2,R3,R4   33,00	  10,00	20,00   30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------
Traktory		T1,T2,T3,T4,T5	   45,00	  10,00	20,00   30,00
-----------------------------------------------------------------------------------------
Kontrolná nálepka			    2,00		
Osvedčenie				    3,00		
Kópia protokolu				    3,00		
--------------------------------------------------------------------------------------

Ceny sú uvádzané s 20 % DPH.	
Pracovná doba: Pon-Pia  7.00-17.00   Tel: 041-4352248, Mob:0948-775 677
Sob 7.00-13.00   E-mail: stk@stkturzovka.sk