Lehoty na vykonanie TK a EK

Lehoty na vykonanie EK

Lehoty emisných kontrol určuje vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly. 

STK Turzovka nálepka emisnej kontroly

Lehoty na vykonanie TK

Lehoty technických kontrol určuje vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 137/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly.

STK Turzovka Nálepka technickej kontroly

Dátum, dokedy máte platnú aktuálnu kontrolu je uvedený v Osvedčení resp. v Protokole o technickej/emisnej kontrole.

Pri nových vozidlách rozhoduje dátum prvej evidencie vozidla, ktorý nájdete v Osvedčení o evidencii v základných údajoch o evidencii- položka B “Dátum prvej evidencie vozidla(rok výroby)“

tabulka lehot pre TK

Kontakt

 

Tel.č.: 041/4352248

Mobil: 0948 775 677

Email: stk@stkturzovka.sk

Prevádzková doba

Po-Pia     7:00 – 15:30

      So     8:00 – 12:00

Adresa: STK Turzovka R. Jašíka 548, Turzovka

© 2022 STK Turzovka, Ochrana osobných údajov