O spoločnosti STK Turzovka

Spoločnosť STK Turzovka začala svoju činnosť v roku 2011 a od svojho vzniku v roku 2008, kedy spočiatku poskytovala služby emisnej kontroly a kontroly originality, prevádzkuje stanicu technickej kontroly (STK), v ktorej vykonáva technické a emisné kontroly cestných motorových vozidiel všetkých kategórií.

STK ponúka služby, ktorých rozsah a forma sa neustále prispôsobujú Vašim požiadavkám:

  • minimálne čakacie doby,
  • profesionálny prístup,
  • odborný a skúsený personál.
  • cenovo dostupné kontroly

V záujme dosahovania trvalého kvalitatívneho štandardu má spoločnosť STK Turzovka zavedený systém manažérstva kvality v zmysle plnenia minimálnych požiadaviek na riadenie kvality podľa § 21,vyhlášky  vyhlášky MDV SR č. 137/2018 Z. z.a systém manažérstva proti korupcií v zmysle požiadaviek normy ISO 37001: 2016.

Cieľom spoločnosti STK Turzovka je poskytovať motoristom kvalitné služby na vysokej technickej úrovni s dôrazom na korektný prístup a spokojnosť zákazníka za použitia technologického zariadenia, ktoré zaručujú bezpečný a spoľahlivý výkon kontroly aj na najnovších typoch vozidiel

Kontakt

 

Tel.č.: 041/4352248

Mobil: 0948 775 677

Email: stk@stkturzovka.sk

Prevádzková doba

Po-Pia     7:00 – 15:30

      So     8:00 – 12:00

Adresa: STK Turzovka R. Jašíka 548, Turzovka

© 2024 STK Turzovka, Ochrana osobných údajov