STK ponúka

Technické kontroly:

 • pravidelná technická kontrola,
 • technická kontrola zvláštna,
 • technická kontrola administratívna,
 • opakovaná technická kontrola.
STK Turzovka Nálepka technickej kontroly

Technická kontrola v stanici technickej kontroly sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov, vykonávacími  právnymi  predpismi  podľa § 136 ods. 3 písm. g) a podľa metodických pokynov vydaných typovým schvaľovacím orgánom  – Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Pozrite sa na ďalšie informácie tu. 

Emisné kontroly:

 • pravidelná emisná kontrola,
 • emisná kontrola zvláštna,
 • emisná kontrola administratívna,
 • opakovaná emisná kontrola.

Emisná kontrola sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov, vykonávacími  právnymi  predpismi  podľa § 136 ods. 3 písm. h) a podľa metodických pokynov vydaných typovým schvaľovacím orgánom  – Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Pozrite sa na ďalšie informácie tu. 

Kontroly originality:

 • pravidelná kontrola originality ,
 • emisná kontrola zvláštna,
 • kontrola originality administratívna,

Kontrola originality sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a doplnení niektorých zákonov, vykonávacími  právnymi  predpismi  podľa § 136 ods. 3 písm. i) a podľa metodických pokynov vydaných typovým schvaľovacím orgánom  – Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Pozrite sa na ďalšie informácie tu. 

Kontakt

 

Tel.č.: 041/4352248

Mobil: 0948 775 677

Email: stk@stkturzovka.sk

Prevádzková doba

Po-Pia     7:00 – 15:30

      So     8:00 – 12:00

Adresa: STK Turzovka R. Jašíka 548, Turzovka

© 2024 STK Turzovka, Ochrana osobných údajov